Om SweCRIS

Om SweCRIS

Nu kan du fritextsöka via SweCRIS nya sökfunktion. Du kan också filtrera mer och exportera ditt urval!  Skicka gärna feedback och synpunkter till (info@swecris.se)

Vad är SweCRIS?

SweCRIS är en nationell databas där du kan se hur medverkande forskningsfinansiärer har fördelat sina pengar till svenska mottagare. Forskningsfinansiärerna som levererar data till SweCRIS är statliga eller privata. Bidragen är uppdelade utifrån bidragskontrakt. Uppgifter till databasen har lämnats av 12 forskningsfinansiärer. SweCRIS förvaltas av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen.

Medverkande forskningsfinansiärer

 • samt uppdatering och tillgängliga projektår:
Kontinuerlig uppdatering från 2008:
 • Forte
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova
Kontinuerlig uppdatering från 2018:
 • Hjärt-Lungfonden
Årlig uppdatering från 2008:
 • Energimyndigheten (personnamn finns från 2015)
 • Formas
 • IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Rymdstyrelsen 
 • Östersjöstiftelsen
Årlig uppdatering från 2014:
 • Europeiska unionen – Horizon 2020 (inga personnamn)
Ingen uppdatering nu:
 • Ragnar Söderbergs stiftelse (finns data 2011 – 2017)
 • Stiftelsen för strategisk forskning (finns data 2008 – 2016)

Innehåll (person, organisation, projekt, belopp)

 • Personuppgifter Namn på projektledare, ansvarig för ansökan, är den mest vanliga i namnlistan. Ibland finns också namn på medverkande forskare i projektet. EU får inte visa personnamn för sina projektbidrag. Energimyndigheten levererar personnamn från och med 2015.
 • Koordinerande organisation Vi använder begreppet koordinerande organisation istället för medelsförvaltare eftersom vissa organisationer efter bidragsbeslut fördelar pengarna vidare till fler involverade samarbetsorganisationer. Även en finansiär kan vara koordinerande organisation. Till exempel när finansiären har betalat  pengar i form av stipendier direkt till sökande eller infrastrukturstöd i form av medlemsavgifter.
 • Organisationstyp Du kan också filtrera hur bidragen har fördelats utifrån typ av organisation, vilket bygger på organisationsnummer. Högskolor och universitet är däremot uppdelade som separat grupp – oavsett om de är statlig myndighet eller stiftelse.
 • Bidragstyp
 1. Projektstöd: Bidrag för att stödja forskningsprojekt.
 2. Anställningar och stipendier: Bidrag för att stödja en enskild forskares karriär och långsiktiga etablering i forskningssystemet.
 3. Forskningsmiljöer: Bidrag för att stödja mindre eller större forskningsmiljöer. Inkluderar även stöd för att stimulera nationell samverkan mellan olika aktörer och forskningsområden. Kan vara stöd till centrumbildningar, bidrag till rekrytering av toppforskare för att lyfta en institution, avdelning, universitet eller forskarskolor.
 4. Infrastruktur: Stöd för planering, uppbyggnad och drift av forskningsinfrastrukturer.
 5. Internationell samverkan: Bidrag som främst syftar till att ge stöd och gynna internationella samarbeten inom forskningen och internationalisering av forskning.
 6. EU-bidrag: Mest bidrag via EU som finansiär, men i vissa fall kan projekt som finansieras av en svensk finansiär inom ramen för ett EU-program, hamna inom denna kategori.
 7. Oklassificerade bidrag är också möjliga att identifiera.
 • Språkindelning Projektets titel och projektbeskrivning varierar – finns på svenska och/eller engelska. På svenska sidan publicerar vi rubriker och projektbeskrivning/abstrakt på de språk vi fått levererade (engelska sidan är inte lanserad än).
 • År ”Aktiva projektår” är de år ett projekt får finansiering – oavsett när beslutet är fattat.

Exportera data

All data på SweCRIS.se är öppen för allmänheten att ta del av. Som användare kan du söka och filtrera fram data som är relevant för dig, för att sedan exportera det till en CSV-fil eller JSON-fil. Om du önskar hämta data direkt via SweCRIS öppna API så finns sökresultatets URL tillgängligt. (Information om hur du använder API:et finns här inom kort.)  

Kvalitet och klassificering

Vissa uppgifter om projekten kan sakna klassificering, till exempel inom ämne och bidragstyp. Då taggas de som ”oklassificerade” för att ge korrekt bild på innehållets kvalitet.  
  • Personliga identifikatorer För att garantera hög kvalitet av uppgifterna, rekommenderar SweCRIS starkt att forskningsfinansiärer använder personnummer och/eller ORCID för personidentifiering samt organisationsnummer som unik identifierare för organisationer. Personnummer, ORCID och e-post finns i databasen av kvalitetsskäl men är inte öppet tillgängliga.
 

Vad är CRIS?

Current Research Information System (CRIS) innebär databas/informationssystem för att lagra och hantera data om forskning – forskningsinformation. För mer information om pågående initiativ och målsättningar inom området besök The European Organisation for International Research Information (euroCRIS).  

Historik – hur bildades SweCRIS?

Våren 2012 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att ansvara för utvecklingen och förvaltningen av databasen. Innan dess hade databasen drivits av de tio största universiteten i Sverige vars behov såväl då som nu är att enkelt kunna se och få tillgång till sina forskares bidrag oavsett forskningsfinansiär. Att leverera all data till en nationell tjänst spar även tid för forskningsfinansiärerna jämfört med att leverera data till alla mottagande organisationer. Tidigare användes namnet Sweden ScienceNet (SSN). Uppsala universitet var samordnare och Vinnova var finansiär. November 2016 har SweCRIS uppdaterats med ny databas och visualiseringsverktyg – vidareutvecklingen av tjänsten fortsätter.  

Ledningsgrupp

SweCRIS drivs av Vetenskapsrådet i nära samarbete med ledningsgruppen för SweCRIS. Ledningsgruppen består av representanter från svenska finansiärer och lärosäten med Elisabeth Sjöstedt, VR som ordförande. I gruppen ingår ledamöter från Formas, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.  

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller förslag, maila till info@swecris.se.  

SweCRIS växer – välkommen!

Målet är att fler svenska forskningsfinansiärer ska ansluta sig så att SweCRIS ger en ännu mer heltäckande bild av vem som gör vad utifrån forskningsfinansiärernas bidrag inom Sverige. Det är kostnadsfritt att medverka. Kontakta info@swecris.se om du är intresserad och vill veta mer. Genom att fler forskningsfinansiärer använder unika identifierare som ORCID och organisationsnummer samt ämnesklassificering enligt SCB-standard ökar datakvaliteten i SweCRIS. Hög kvalitet gynnar alla användare, oavsett för vilka ändamål data ska användas.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKT

info@swecris.se

SweCRIS drivs av